JN-1 Żabuś II

  Z początkiem lat trzydziestych inż. Naleszkiewicz zaczął studiować ideę latającego skrzydła.  Po próbach z modelami bezogonowców z napędem gumowym, przystąpił do opracowania pierwszego w kraju bezogonowca o dużym wydłużeniu skrzydeł. Prototyp szybowca został zbudowany w warsztatach Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa (CWOL) (gdzie inż. Naleszkiewicz był kierownikiem warsztatów) w pierwszym półroczu 1932 r. Był on konstrukcji drewnianej, o skrzydle ze skośną krawędzią natarcia. Dla zapewnienia stateczności skrzydło miało zmienny profil wzdłuż rozpiętości. Na końcach płata znajdowały się płyty brzegowe usterzenia kierunku. Przy równoczesnym wychyleniu sterów kierunku na zewnątrz pełniły one rolę hamulców aerodynamicznych. Całą prostopadłą do kierunku lotu krawędż spływu skrzydła zajmowały sterolotki, przy czym powierzchnie przykadłubowe spełniały funkcję sterów wysokości, a na zewnątrz lotek. Szczątkowy kadłub o kroplowym kształcie mieścił wpisaną w obrys bogato oszkloną kabinę pilota. Oblotu i dalszych prób podjął się kpt. pil. Franciszek Jach (pilot szybowcowy i konstruktor szybowca Żabuś). Konstruktor w dowód uznania dla kapitana Jacha nazwał swoją konstrukcję Żabuś II. W dniu 23 lipca 1932 roku kapitan Jach za pomocą lin gumowych wykonał kilka wzlotów na niewielką wysokość. Późniejsze próby wykonywano holując szybowiec za samochodem. W wyniku tych lotów stwierdzono, że szybowiec zachowuje się w locie prawidłowo, jest jednak bardzo wrażliwy na zmianę środka ciężkości i jest nadmiernie czuły na ster wysokości. Jesienią 1932 r konstrukcja została poważnie uszkodzona. Do naprawy uszkodzonego szybowca nie doszło (inż Naleszkiewicz przeniósł się do Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa w Warszawie).

Oblatany :
pilot :
23.07.1932
Jach Franciszek
kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij
Konstruktor :
Naleszkiewicz Jarosław
Rozpiętość :
17.9 m
Długość :
3.00 m
Wysokość :
1.37 m
Powierzchnia nośna :
16.8 m2
Wydłużenie :
19
Wznios :
? °
Profil skrzydła :
??
Masy
Masa własna :
136 kg
Masa całkowita (z balastem):
211 kg
Obcążenie powierzchni :
12.50 kg/m2
Osiągi
Doskonałość
przy prędkości optymalnej :
16
?? km/h
Opadanie
przy prędkości ekonomicznej :
0.80 m/s
?? km/h
Prędkość minimalna :
52 km/h
Prędkość max :
?? km/h
Współczynniki obciążenia :
+??/-??