SZD-20X Wampir 2

   W roku 1958 powrócono do tematu bezogonowego szybowca wyczynowego.
Przyjęto następujące warunki wyjściowe: rozpiętość 15 m, powierzchnia nośna 15 m2 , wydłużenie 15 . Układ skrzydła był podobny do SZD-13X, zmieniono tylko profil na zwykły NACA 23112 ( charakteryzujący się dużą wartością doskonałości). Zastosowano małe zwichrzenie skrzydła dla zapewnienia wystarczającego zapasu stateczności podłużnej ( profil ma ujemny współczynnik momentu aerodynamicznego ). Aby zapewnić wystarczającą stateczność kierunkową zastosowano dwa usterzenia pionowe ( po 0.85 m2) . W celu zapewnienia dobrej sterowności podłużnej i poprzecznej, lotki oraz ster wysokości wykonano jako oddzielne elementy. Hamulec aerodynamiczny płytowy umieszczono na części skrzydła między sterem wysokości a płytami sterowymi. Kadłub został w stosunku do SZD-13X wydłużony do tyłu w celu zmniejszenia wytwarzania wirów, które mogłyby powodować zaburzenia przepływu na klapie, wykorzystywanej jako ster wysokości.
Prototyp szybowca o znakach rejestracyjnych SP-2036 został oblatany 9 września 1959 roku na lotnisku w Katowicach przez Adama Zientka. Po dokonaniu 14 szusów za samochodem wykonano 1 lot za samolotem. Szybowiec w spokojnych warunkach zachowywał się poprawnie, jednak w powietrzu niespokojnym pojawiały się wachania podłużne o dużej częstotliwości. Hamulce aerodynamiczne miały silny wpływ na równowagę podłużną .
W dniu 6 października 1959 roku szybowiec uległ zniszczeniu wskutek rezonansu, pilot opuścił szybowiec na spadochronie.

Oblatany :
pilot :
09.09.1959
  Ziętek Adam 
kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij
Konstruktor :
Dyrek Jan
Rozpiętość :
15.0 m
Długość :
3.90 m
Wysokość :
1.70 m
Powierzchnia nośna :
15 m2
Wydłużenie :
15
Wznios :
? °
Profil skrzydła :
NACA 23112
Masy
Masa własna :
175 kg
Masa całkowita :
250 kg
Obcążenie powierzchni :
16.70 kg/m2
Osiągi ( dane teoretyczne )
Doskonałość
przy prędkości optymalnej :
24.4
83 km/h
Opadanie
przy prędkości ekonomicznej :
0.85 m/s
70 km/h
Prędkość minimalna :
58 km/h
Prędkość max :
200 km/h
Współczynniki obciążenia :
+??/-??