SB-13

  W roku 1982 grupa konstruktorów lotniczych politechniki w Brauschweig zaczęła projektować eksperymentalny, wyczynowy, jednomiejscowy szybowiec bezogonowy SB-13. Prace projektowe trwały 7 lat i były weryfikowane w oparciu o badanie w locie modelu w skali 1:3. W wyniku tych badań zmniejszono kąt skosu dźwigara w stosunku do skosu obrysu skrzydła i zwiększono sztywność pasów dźwigara wykonanych z włókna węglowego. Odsunęło to występowanie flatteru do prędkości 270 km/h. SB-13 został zaprojektowany jako laminarny wolnonośny średniopłat, z końcami skrzydeł podgiętymi ku górze w formie płyt brzegowych, będących usterzeniem kierunku ze sterami wychylanymi różnicowo. Płat ma część środkową bez klap oraz zewnętrzne części wyposażone w dwa komplety sterolotek pełniących role sterów wysokości oraz lotek, przy czym wewnętrzne działają bardziej jako lotki, zaś zewnętrzne bardziej jako stery wysokości. Dla zapewnienia eliptycznego rozkładu siły nośnej wzdłuż rozpiętości, zastosowano ciągłość zwichrzenia skrzydła przy wychyleniu wszystkich sterolotek za pomocą mechanizmu mieszającego. Skrzydło ma obrys dwutrapezowy z dodatnim wzniosem 4° i złożonym dodatnim skosem do 15°. Szybowiec ma krótki elipsoidalny kadłub z włókna szklanego oraz jednoczęściową osłonę odchylaną na bok. Podwozie tworzą amortyzowane koła główne i przednie, obydwa wciągane do kadłuba. W górnej części kadłuba umieszczono system ratunkowy dla szybowca i pilota, złożony z 3 dużych spadochronów oraz 2 pomocniczych. Szybowiec ma zbiorniki na bolast wodny do wyważania.

Oblatany :
pilot :
18.03.1988
  ?? 
kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij

kliknij
Konstruktor :
Akaflieg Braunschweig
Rozpiętość :
15.0 m
Długość :
3.02 m
Wysokość :
?? m
Powierzchnia nośna :
11.6 m2
Wydłużenie :
19.4
Wznios :
4 °
Profil skrzydła :
HQ 36N/15.12
HQ 34N/14.83
Usterzenie kierunku
Wysokość :
1.25 m
Wydłużenie :
2.31
Powierzchnia nośna :
0.675 m2
Profil :
HQ 36N/15.12
HQ 34N/14.83
Masy
Masa własna :
* :
263.4 kg
306 kg
Masa balastu wodnego :
max 136 kg
Masa całkowita (max)
*:
334.8 (435.4) kg
377.4 (435.4) kg
Obcążenie powierzchni (max)
*:
28.84 (37.5) kg/m2
32.5 (37.5) kg/m2
Osiągi
Doskonałość
przy prędkości optymalnej :
??
?? km/h
Opadanie
przy prędkości ekonomicznej :
?? m/s
?? km/h
Prędkość minimalna :
?? km/h
Prędkość max :
270? km/h
Współczynniki obciążenia :
+??/-??
* z  systemem ratunkowym i balastem wyważeniowym.